Türkçe

TED Denizli Koleji olarak Türkçe eğitiminde; öğrencilerimizin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla ana dillerini severek doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri, okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Türkçe dersleri okuldaki eğitim sürecinin önemli bir bölümünü kapsamakta ve öğrencilerin diğer derslerde de ihtiyaç duyacağı becerileri içermektedir. Ders kapsamında öğrencilerin; dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olmakta, kendilerini hayata ve geleceğe hazırlayacak birikimi edinmektedirler.

Böylece öğrencilerimiz; dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını anlayan; duygu, düşünce ve hayallerini anlatan; eleştirel ve yaratıcı düşünen bireyler olarak mezun olmaktadırlar.
Atatürk

Ansolon