Spor Tesisleri

Öğrencilerimizin sağlıklı kişilik ve fiziksel gelişimlerinde spor yapmanın öneminin bilincindeyiz. Düzenli olarak spor yapan öğrenciler sportmenlik ve fair-play ruhunu yaşayarak rakibe ve kendine saygı duymayı öğrenir, inanç ve cesaret ile mücadele ruhu geliştirir. Okulumuzda oyun ve fiziki etkinlikler, Beden Eğitimi, Yüzme, Cimnastik, Dans, SKS derslerimiz ve okul takımlarımız öğrencilerimize tüm hayatları boyunca sürdürebilecekleri aktif yaşam alışkanlıkları kazandırmak, bireysel ve takım olarak rekabetin kurallarını içselleştirmelerini sağlamak, sorumluluk üstlenerek zaman yönetimi, takım oyunu ve takım oluşturma, liderlik gibi beceriler kazanmalarını sağlar.

Eğitim süreci boyunca öğrencilerin gelişimleri gözlemlenir ve raporlanır. Konuların çeşitliliğine göre kontrol listeleri kullanılır. Ayrıca öz değerlendirme, akran değerlendirmesi öğrenmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Hedeflerimiz:
• Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmak.
• İş birliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme özelliklerini geliştirmek.
• Yerinde ve çabuk karar verme becerisini geliştirmek.
• Serbest zamanı doğru biçimde kullanmayı, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları kazandırmak.
• Rekabeti- kazanma ve kaybetme olgusu içerisinde- başarıya taşıyabilme becerisini geliştirmek.
• Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanmak.
• Ulusal bayramların anlamını ve önemini kavratmak, törenlerde görev alma olgusunu kazandırmaktır.

Anaokulu “Fiziksel Etkinliği Dersi” Programımız;

Fiziksel Etkinlik dersinin amacı; öğrencilerin temel hareket becerilerini geliştirerek öğrencinin fiziksel, motor, bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimiyle öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Böylece öğrencinin fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanabilir. Hareket etkinliği, öğrencilerin fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor gelişimlerinin ve hareket becerilerinin (yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge) geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Bu etkinlikler süresince öğrencilerin temel hareket becerileri, beden farkındalığı, motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişir. Öğrencilerin motor gelişim düzeylerinin belirlenerek farklı etkinliklerin hazırlanıp uygulanması, kazanımlara dayalı bir eğitim programının oluşturulması önemlidir. Bizler de bu çerçevede eğitimlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Genel Kazanımlar:

Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
Belirli bir yüksekliğe çıkar.
Belirli bir yüksekliğe tırmanır.
Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner.
Belirli bir yükseklikten atlar.
Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
Atılan nesneleri yakalar.
Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.
Küçük nesneleri toplar.
El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
Çift ayakla ileri/geri sıçrar.
Her yaş grubunun çalışabilmesi için uygun materyallere sahip 3047 m2 gymnasium binası;

Bir yarı olimpik yüzme havuzu

Bir kapalı spor salonu; içerisinde 6 basketbol potasının yer aldığı bir basketbol sahası ve bir voleybol sahası olarak kullanılabilen

İki kapalı küçük çok amaçlı salon
Bir kapalı büyük çok amaçlı salon
Bir açık futbol sahası,
Bir açık tenis sahası
Bir açık basketbol ve voleybol sahası
Bir kapalı cimnastik salonu
Bir kapalı dans salonu
Sekiz soyunma odası tam donanım ile öğrencilerimizin eğitim ve öğretim için kullanılmaktadır.

2017-2018 Eğitim- Öğretim yılında okulumuzda 7 ana branş altında 15 kategoride öğrencilerimiz müsabakalara katılmakta olup çeşitli derecelerde kupa ve madalyayı okulumuza kazandırmaktadırlar.
Atatürk

Ansolon