TED Denizli Koleji

Cumhuriyet döneminin köklü ve saygın eğitim kurumu Türk Eğitim Derneği, TED Denizli Koleji’ni, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açtı. TED Denizli Koleji kurucuları olarak, ülkemizin parlayan yıldızı Denizli’mize, yeni bir değer daha katmanın heyecan ve gururu içindeyiz.

Sahip olduğu geniş vizyon ile yeni ve güçlü bir Türkiye yaratma hedefinde iyi eğitilmiş bireylerin önemini fark eden Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 1928 yılında Türk Eğitim Derneği Okullarının temeli atılmıştır. TED okulları, taşıdığı tarihi sorumluluğun kendisine yüklediği misyonun bilinciyle daima çağdaş uygarlık düzeyinde yer almak vizyonunu özenle korumaktadır. Günümüzde TED, küresel dünyada rakipleri ile yarışabilecek ve kendine güveni tam bireyleri yetiştirmeyi bir gelecek projesi olarak görmektedir. Bu nedenle sahip olduğu yetkin eğitim kadrosu ile TED okulları, her yönüyle titiz bir tasarımla geliştirilen çağdaş eğitim ortamlarında en etkili yöntemlerin hayata geçirilmesine büyük çaba göstermektedir.

TED Denizli Koleji, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tümünü bir kampüs ortamı içinde Denizlililere getirmektedir. TED Koleji, Denizli’nin en güzel semtlerinden biri olan Göveçlik’te iki tarafı vadilerle çevrilmiş geniş bir arazide doğa parkını andıran, gürültüden uzak, havası temiz ve Denizli’nin bunaltıcı sıcağından uzak geniş arazide yer almaktadır.

TED Denizli Koleji’nde, Türk Eğitim Derneği’nin 86 yıllık eğitim tecrübesine dayanarak yürütülen mimari planlama; öğrencilerin severek gidecekleri örnek bir eğitim, öğretim ve yaşama alanı oluşturmayı hedeflemiştir. Ülkemizdeki standartların oldukça üzerinde ölçütler belirlenerek tasarlanan derslikler, laboratuvarlar, spor, güzel sanatlar ve kültürel faaliyetler için ayrılan alanlar fonksiyonellik ve estetiğin mükemmel uyumunu yansıtmaktadır.

TED Denizli Koleji’nde; Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, bilimsel düşünen, yaratıcı çözümler sunan, sosyal sorumluluk bilincine sahip, toplum ve ülke sorunlarına duyarlı ve çözüm üretme bilinci yüksek, en az bir yabancı dil bilip yaşamında etkili bir şekilde kullanan, özgüveni yüksek, empati kuran, farklılıklara saygılı, eleştirel bakış açısına sahip, çevreye duyarlı, yüksek ahlaklı ve her alanda geleceğin lider vatandaşlarını yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için; öğrenciyi merkeze alan, yapılandırmacı ve yaşam temelli bir eğitim anlayışı içinde okulumuz programında yer alan tüm bilgi, beceri ve değerlere eşit derecede önem vermekteyiz. Teknolojinin, öğrencilerin eğitimlerinin her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktayız. Öğrencilerimizin kültür, sanat ve spor alanlarında gelişebilmelerine, ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini rahatça ifade edebilmelerine olanak sağlayacak ortamlar hazırlamaktayız. TED Denizli Koleji’nde, eğitimin tüm paydaşlarıyla iletişim ve işbirliğini teşvik etmekte ve okul-veli işbirliğini başarının vazgeçilmez bir öğesi olarak görmekteyiz.

TED meşalesinin çocuklarımızın geleceğini aydınlatan ışığında çağdaş nesiller yetiştirme kararlılığımızla saygı ve sevgiler sunarız.
Atatürk

Ansolon