Uygulamalar ve Projeler

• 2.ADIM PROGRAMI (Sosyal – Duygusal Becerileri Geliştirme ve Şiddeti Önleme Programı )
• Fen ve Matematik Okur Yazarlığı
• Proje Hazırlama Eğitimleri
• Ulusal ve Uluslararası Projeler
• Yaratıcı Yazarlık
• Nezaket Eğitimi
• Genel Kültür Eğitimi
• Aidiyet Çalışmaları
• Aile Katılım Etkinlikleri
• Öğretmenimle Sohbet Ediyorum
• PDR
• TED Değerler Eğitimi
• Etüt Çalışmaları
• Spor Kültür Sanat Etkinlikleri

Atatürk

Ansolon