Fark Yaratan Programlar

TED Denizli Koleji Özel Anadolu Lisesi’nde MEB onaylı ulusal ve uluslararası programlar uygulanır..

Bunlar;

  • • Cambridge Sınav Merkezi olan TED Denizli Kolejinde uluslararası İngilizce dil yeterlik sınavları olan Young Learners, KET, PET ve FCE uygulamaları.
  • ““Mesleki Yönelim Programı” kapsamında öğrenciler ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda Cambridge,IGCSE, AQA Oxford, BTEC, TYT/AYT programlarına yönlendirmedir.
 

TED Okullarında uygulanan ulusal ve uluslararası programlar:
1IGCSE
Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE); dünya çapında en çok tanınan sertifikalardan biridir.

Cambridge IGCSE programı bilgiyi hatırlama, sözlü becerileri kapsayan, problem çözmeye yönelik bir öğrenme sürecidir. Takım çalışması ve araştırma becerilerini de bünyesinde taşıyan yaşamsal önemi olan tüm eğitsel becerileri bütünleştirir.

IGCSE programı birçok farklı konuda ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen temel ve genişletilmiş müfredatı içerir. “Temel Müfredat Programı” CORE ( standart düzey) ve “Genişletilmiş Program” EXTENDED (ileri düzey) kapsamındadır. Öğrenciler 10.sınıfın ikinci döneminde ders öğretmeninin yönlendirmesiyle kendi seviyelerine uygun olan sınava girer.
2TED – KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme ve çift diploma alma hakkına sahiplerdir.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.
3BTEC
Dünyada 110 ülkede 4 milyonu aşkın öğrenci ile yürütülen BTEC, ülkemizde sadece TED Okullarında uygulanmaktadır. Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik, canlı ve 7,9,10 ve 11.sınıf düzeyinde ki öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen bir eğitim modelidir.

BTEC programları ile öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri kazandırmak, onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Programı tamamlayan öğrenciler uluslararası geçerli sertifikaya sahip olmanın yanında, İngiltere’de doğrudan ön lisans (HND) programına kabul olanağına sahiptir.
4BİYP
Bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, uygulama ve araştırma ağırlıklı “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri alanından oluşan, dört yıllık bir programdır.

Fen Bilimleri alanında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır.
5MGP
Öğrencilerin mesleki kariyer hedeflerini sağlıklı bir şekilde belirlemelerini sağlamak amacıyla yürütülen MGP Mesleki Gözlem Programı ile öğrenciler meslek uzmanlarının yanında gözlem yapma imkanı bulurlar. Meslekleri tanıma, gelecekteki meslekler hakkında farkındalıklarının arttırma ve kendilerini tanıyarak hedefe yönelme çalışmalarını planlamaları amacıyla öğrenciler yarıyıl tatilinde ilgi duydukları mesleklerin uzmanları yanında gözlem yapar, sorular sorar, değerlendirmelerde bulunurlar. PDR birimi ve yönetiminin kurduğu bağlantılarla ve takiplerle gerçekleştirilen program 9,10 ve 11.sınf düzeylerine uygulanmaktadır.
Atatürk

Ansolon