Kayıt Koşulları

1TED DENİZLİ KOLEJİ KAYIT BİLGİLERİ
Okulumuza, 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde öğrenci kabul edilecektir.
2BAŞVURU KOŞULLARI VE KAYIT SÜRECİ

Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen velilerin TED Denizli Kolejine başvuruda bulunarak “Aday Öğrenci Başvuru Formu”nu doldurmaları gerekmektedir.

3ÖĞRENCİ SINAV ALIMI HAKKINDA

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIF DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER

  • Sınavın Amacı

TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan, TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı 13 Ocak 2019 Pazar günü uygulanacaktır.
2019-2020 eğitim öğretim yılında 4, 5, 6 ve 7. sınıf düzeylerinde öğrenim görecek öğrencilerin Türkçe, Matematik ve İngilizce olmak üzere üç temel disiplinde bilişsel seviyelerini belirlemek amacıyla merkezi olarak uygulanacaktır.

8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde öğrenim görecek öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İngilizce olmak üzere beş temel disiplinde bilişsel seviyelerini belirlemek amacıyla merkezi olarak uygulanacaktır.

  • Sınav Yeri : TED Denizli Koleji Kampüsü
  • Sınav Soruları

Sınavda yer alan sorular, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin edinmesi beklenen bilişsel becerileri ölçmeye yöneliktir.

4, 5, 6, 7, 8 ve 9.sınıf düzeylerinde öğrenim görecek öğrencilerin İngilizce sınavı öğrencinin seviyesini belirlemek amacıyla kullanılacak olup puan hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Sınav, çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Sınava başvuruda bulunan öğrenciler, istekleri doğrultusunda sınavın sadece Matematik alanını, İngilizce ya da Türkçe dilinde alabileceklerdir.

10.Sınıf düzeyinde öğrenim görecek öğrenciler için İngilizce sınavı puanlamaya dahil edilecektir. Okula kayıt için ön koşul niteliğinde olup, İngilizce sınavında başarı düzeyi %60’ın altında olan öğrenciler diğer testlerde başarılı olsalar dahi, okula kayıt yaptırma hakkı kazanamayacaklardır.

  • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav sonuçları Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından değerlendirildikten sonra TED Denizli Koleji tarafından ilan edilecektir.

4KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN BELGELER
  • Kayıt formu (matbu, okul tarafından verilecek)
  • Öğrenci, anne ve babanın nüfus cüzdan fotokopileri
  • Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi
5TED OKULLARINDAN NAKİL GELECEK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK KURALLAR
Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup TED Denizli Kolejine geçiş yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde uygun kontenjan olması halinde herhangi bir sınava tabi tutulmadan kayıt edilir.
Atatürk

Ansolon