Projeler Koordinatörlüğü Birimi

TED Denizli Koleji’nde sürdürülen Ulusal ve Uluslararası proje çalışmalarında amaç; bilimsel düşünceye sahip nesiller yetiştirmek, öğrencilerimize düşünmeyi, gözlem yapmayı, merak etmeyi, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmeyi, okulda öğrendikleri akademik bilgileri içselleştirerek yaşam boyu kullanmalarını sağlamayı, çevrelerindeki sorunlara kayıtsız kalmamayı öğretmek ve problem çözme becerileri kazandırmaktır.

Proje çalışmaları öğrencilerin kendi kendine öğrenmesini, mevcut bilgi havuzundan ihtiyaç duyduğu bilgiyi bulmasını, heyecan verici yeni bir olguyu keşfetmesini, ihtiyaç duyduğu materyalleri belirlemesini, seçmesini ve kullanmasını sağlayan en önemli eğitim araçlarından biridir. Proje çalışmalarıyla öğrencilerimiz akademik kadromuz tarafından merak ettikleri konulara yönlendirilerek ilgi duydukları alanlarda başarı odaklı çalışmalara teşvik edilirler.
Atatürk

Ansolon