Eğitim – Öğretim Anlayışı

Türk Eğitim Derneği Okulları;

Yapılandırmacı, yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan,
Öğretim programlarında yer alan bilgi, beceri ve değerlere eşit derecede önem veren,
Teknolojiyi eğitim ve hayatın her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanma olanağı sağlayan,
Eğitimin tüm paydaşlarıyla iletişim ve işbirliğini teşvik eden,
Öğrencilere kendilerini ifade edecekleri ulusal ve uluslararası platformlar oluşturan,
Veli işbirliğini eğitimde başarının vazgeçilmez bir öğesi olarak gören,
Kültür, sanat ve spor alanlarında öğrencilerin yetişmesine olanak sağlayacak ortamlar hazırlayan, bir eğitim-öğretim anlayışını hayata geçirerek;
Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,
Bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan,
Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
En az bir yabancı dil bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,
Özgüveni yüksek,
Empati kuran ve farklılıklara saygılı,
Eleştirel bakış açısına sahip,
Çevreye duyarlı,
Yüksek ahlaklı,
Her alanda geleceğin lider vatandaşlarını
yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Atatürk

Ansolon