Müzik

Öğrencilerimizin müzik dersinde aldıkları eğitimle, öncelikle sanat ve sosyal alanlardaki etkinlikleri de güçlendirmeyi kendilerine ilke edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bilinçli bir müzik dinleyicisi olmaları ile ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmeleri desteklenmektedir. Sesleri doğru kullanmanın yanı sıra müziksel işitme ve okuma becerisi kazanmaları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmeleri hedeflenmektedir. Yaş grupları göz önüne alınarak öğrencilerimizin daha aktif olduğu müzikli oyunlar ile kulaktan öğretim, dinleme, drama ve orf yöntemlerine ağırlık verilmektedir.

Her öğretim yılı başında özel yeteneği olan istekli öğrenciler ve öğretmenin yönlendirdiği öğrencilerle koro, ritim ve çalgı toplulukları oluşturulup yeteneklerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz, her ayın sonunda gerçekleştirilen koridor konserlerimizde bu yeteneklerini sergilemektedir. Okulumuzda dersler ise donanımlı müzik sınıfları ve müzik stüdyosunda işlenmektedir.

Donanımlı müzik sınıflarında ve müzik stüdyosunda işlenen müzik dersleri müziğin bir amaç olmasının yanı sıra aynı zamanda bilgi ve davranış kazandırmak için kuvvetli bir araç olduğu bilincinden hareketle diğer branşlarla yıl boyunca koordineli olarak işlenmektedir.
Atatürk

Ansolon