Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersleri öğrencilerin yaratıcı yönlerini, hayal güçlerini, zeka ve yeteneklerini desteklemeye, geliştirmeye yönelik olarak planlanmaktadır. Özgürlükçü atölye ortamlarında bireyin kendisini en iyi ifade edebileceği teknikler ile aktif rol alması sağlanmaktadır. Ders içi etkinlikler yanında öğrencilerimizin teknik kullanım ve bireysel yöntemlerle farklı çalışmalar yapma durumları göz önüne alınıp kişisel sergileri açılarak özgüven ve sanatçı ruhlu bireyler olmalarına destek olunmaktadır.

Okulumuz Görsel Sanatlar alanında her yıl okul içi ve okul dışı birçok sergi ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Konusu her yıl değiştirilen okul dışı sergilerimizde, tüm okul öğrencilerimizin elinin değdiği, işbirlikçi yaklaşım ve birbirlerine saygı çerçevesinde hazırlanan grup çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca Görsel Sanatlar Eğitimi okulumuzda, Sanat Kültür Spor (SKS) adını verdiğimiz planlamalarla Wood And Art, Wall Of Art gibi her yıl değişmekte olan istekli öğrencilerimize ek çalışma ortamı sağladığımız çalışmalarla devam etmektedir.

Öğrencilerimizin Görsel Sanatlar Eğitimi alanında Görsel Kültür ve bir resmi okuyabilme, gördüklerini yorumlayabilme ve sanatçı tanıma konularında kendilerini geliştirebilmeleri adına aylık olarak panolar ve aralıklı olarak sınıf içi resim yorumlamaları ile görsel iletişim becerileri desteklenmektedir. Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liseye kadar öğrencilerimizin görsel gelişimleri sürekli takip edilerek çağdaş sanat eğitimi çerçevesinde ilerlemeleri sağlanmaktadır.
Atatürk

Ansolon