Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrencilerimizin, bilgisayar okur-yazarlıkları ile çağı yakından takip etmeleri ve mezun oldukları zaman bilgisayar teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerimizde Office programları, animasyon oluşturma, karakter çizimi, üç boyutlu modelleme, video işleme, resim düzenleme, yazılım dilleri ve bilgisayar biliminin temel taşı olan Kodlama eğitimleri yaş gruplarına uygun seviyelerde verilmektedir.

Derslerimiz; her öğrencinin bir bilgisayar kullanabilmesine imkân tanıyan, öğrencilerimizin motivasyonunun ve performanslarının artmasında büyük önem sahibi olan interaktif akıllı tahtası, projeksiyonu ve internet bağlantısı bulunan laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

Robotik Kodlama dersleri öğrencilerin eleştirel, analitik ve lateral düşünme becerilerini geliştirmekte neden-sonuç ilişkisini kolayca kurarak günlük yaşantısına entegre etmesine katkı sağlamaktadır. Robotik Kodlama birçok platformla desteklenerek öğrencilere üretme ve başarmayla birlikte planlama, disiplin, özgüven becerilerini kazandırmayı da hedeflemektedir. Robotik etkinlikleri ile öğrenciler yaparak, yaşayarak geleceğe hazırlanırken öğrenirler.
Atatürk

Ansolon