Robotik / Kodlama

Öğrencilerimizin bilgisayar okuryazarı olmalarına ve diğer tüm alanlardaki öğrenmelerini desteklemeye yönelik çok kapsamlı etkinlikler içerir. Programımız; kodlama, algoritma, robotik, STEM çalışmalarıyla zenginleştirilir. Uygulamalarda; çocuklara yönelik eğitim yazılımları, internet, elektronik tahta, 3D projeksiyon/3D gözlükler ve öğrencilerimizin keşfetme ve öğrenmeyi kolaylaştıran merak duygularını arttırmak amacıyla çeşitli elektronik bilim ve deney kitleri kullanılır. Bu kitlerle, karmaşık görünen teknolojik cihazların mantığını çözme, yaratıcı düşünme, takım çalışması yapma ve sorun çözme becerilerini geliştiren öğrencilerimiz, kendi tasarımlarını ve projelerini de gerçekleştirirler.

Atatürk

Ansolon