Müzik Eğitimi

Öğrencilerimizin müzik yoluyla kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmayı, müzik ile ilgili yetenek ve becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Etkinliklerimizde, orff eğitiminin uygulandığı, piyano, gitar, orff çalgıları gibi birçok müzik aletinin yer aldığı, çeşitli tür, stil ve sanatçılarının tanıtıldığı, nota bilgisi içeren koro ve ritim grubu gibi çalışmalara yer verilir.

Atatürk

Ansolon