İngilizce

TED Denizli Koleji Anasınıflarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanmış olup, K12 bütünlüğünde, TED’e özgün, MEB onaylı İngilizce müfredatı doğrultusunda yürütülmektedir. TED’in bünyesindeki alanıyla ilgili uzmanlar ve öğretmenler tarafından hazırlanan “TEDdy’s Ready” seti kullanılır.

Öğrenci kitabı ve çalışma kitabını içeren set; interaktif oyun, animasyon, şarkı cdleri ve hikaye kitapları ile zenginleştirilmiştir. Anasınıflarımızda İngilizcenin doğal yollarla kazanımı sağlanır. Okulumuzda uygulanan İngilizce programının temel amacı, çocuklarımıza İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır. Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler.

Atatürk

Ansolon