Görsel Sanatlar

Öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına, kendilerini özgürce ifade etmelerine yönelik çalışmalara yer verilir. Etkinliklerimiz, öğrencilerimizin ileriki yaşlarda görsel okuryazarlıkları gelişmiş, sanata ve sanatçıya duyarlı, kültürüne sahip çıkan, barışçı, insancıl ve yaratıcı bireyler olmalarını hedefler.

Atatürk

Ansolon