Beden Eğitimi

Vücut koordinasyonunu, esnekliği geliştirmeye yönelik çalışmaları ve çeşitli sportif oyunları kapsar. Etkinliklerimizde yalnızca motor becerileri geliştirmeye yönelik etkinliklerle sınırlı kalmayıp öğrencilerimizin bedensel ve duygusal farkındalıklarını arttırarak sosyal gelişimlerine de destek vermeyi hedefleriz. Ayrıca öğrencilerimizin sporcu disiplini ile gelişmelerine, sporu yaşamsal faaliyetlerinin bir parçası olarak görmelerine rehberlik ederiz.

Atatürk

Ansolon