Yabancı Dil

Okulumuzda İngilizce dersleri 9.Sınıf seviyelerinde Oxford AQA, 10. Sınıf seviyelerinde CAMBRİDGE , IGCSE English as a Second Language programıyla örtüştürülerek yapılır. İngilizce dersleri öğrencinin dil becerilerinin yanı sıra düşünme becerilerini de arttıracak biçimde tasarlanır. Dersler öğrencilerimizin her türlü sosyal ortamda kendilerini İngilizce olarak çok rahat ifade edebilmelerinin yanı sıra, dilin doğasını da ayrıntılı bir biçimde kavramalarını sağlar. Derslerde ki iletişimsel metod takip edilerek öğrencilerin dili doğal ve etkili kullanmaları hedeflenir. Akademik dil becerileri 11.sınıfta üzerinde durularak öğrencilerin gelecek yıllarda ki İngilizce kullanım alanlarında yetkin ve etkili kullanıcı olmaları istenmektedir.
Atatürk

Ansolon