Görsel Sanatlar

TED Denizli Koleji Özel Anadolu Lisesinde sanat eğitimi özel bir yer taşır. Okulumuzda öğrencilerimiz gerek izleyici gerek doğrudan icracı olarak yüksek sanat zevkine sahip bireyler olarak yetişirler. TED Denizli Koleji Özel Anadolu Lisesi öğrencileri görsel sanatlara kültürel açıdan yaklaşır ve bu bağlamda sanat tarihi ve sanat alanları açısından kapsamlı inceleme yaparlar ve değişken bakış açısını kazanmış olurlar. Programımız yaratıcı düşünceyi estetik bir düzeye ulaştırmayı hedefler.
Atatürk

Ansolon