Yüzme

Okulumuz Yüzme derslerinde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını temel alan “Swimm Amerika” programı geliştirilmiş ve okulumuza özel olan “Benim Yüzme Maceram” programı oluşturulmuştur. Programın amacı ilerleme kaydeden öğrencilerin zaman kaybı yaşamadan devamını sağlayabilmesi için istasyonlar ve bu istasyonlara bağlı görevleri yerine getirmeye yönelik eğlenceli bir öğrenme süreci seklinde gerçekleştirilmektedir. Program yan kazanımların verilebileceği ve disiplinler arası koordineli çalışmaya imkan verecek şekilde hazırlanmıştır.
Atatürk

Ansolon