Trafik Güvenliği

Trafik eğitiminin erken yaşlardan itibaren başlaması ve devam ettirilmesi gerekir. Bu nedenle temel bilgi ve becerilerin kazanıldığı ve pekiştirildiği ilkokul çağı trafik eğitimi için oldukça önemlidir. Trafikte en önemli unsur insan ve insan hayatıdır. Biz bu bilinçle 4.sınıflarda Trafik Güvenliği dersinin bir ders olmaktan daha çok “ben” yerine “biz” bilincinin ve sorumluluk duygusunun geliştirileceği, vatandaşlık bilincinin artacağı bir eğitim fırsatı olarak görmekte ve derslerimizi bu içeriğe göre işlemekteyiz.
Atatürk

Ansolon