Sosyal Bilgiler

Bireyin toplumla uyum içinde yaşaması ve iyi bir yurttaş olması için "toplumsal kişilik" kazandırmayı amaçlayan Sosyal Bilgiler dersinde 4.sınıf öğrencilerimizin; toplumsal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları, sorumluluklarını öğrenmeleri, insanlar arasındaki ilişkileri anlamaları, üretken ve verimli bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktayız.

4.sınıfta Sosyal Bilgiler dersimizi öğrenci merkezli, aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, öğrenme sürecinin sorumluluğunu öğrencinin taşıdığı, çoklu zekâ kuramının dikkate alındığı, öğrencinin kendi öğrenme stratejisini kendisinin keşfettiği bir biçimde planlanmakta ve uygulamaktayız. Biz, bu içerik ve programda belirtilen amaç doğrultusunda “bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan” bireyler yetiştirmekteyiz.
Atatürk

Ansolon