Robotik ve Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri dersinde öğrencilerimizin, bilgisayar okur-yazarlıkları ile çağı yakından takip etmeleri ve mezun oldukları zaman bilgisayar teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda Bilişim Teknolojileri derslerimizde Office programları, animasyon oluşturma, karakter çizimi, üç boyutlu modelleme, video işleme, resim düzenleme ve bilgisayar biliminin temel taşı olan Kodlama eğitimleri yaş gruplarına uygun seviyelerde verilmektedir.

Robotik Kodlama öğrencilerin eleştirel, analitik ve lateral düşünme becerilerini geliştirmekte neden-sonuç ilişkisini kolayca kurarak günlük yaşantısına entegre etmesine katkı sağlamaktadır. Robotik Kodlama birçok platformla desteklenerek öğrencilere üretme ve başarmayla birlikte planlama, disiplin, özgüven becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Robotik etkinlikler ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz ve onlara yaparak, oynayarak öğretiyoruz. Çocuklarımızı geleceğin teknoloji dünyasına bugünden yetiştiriyoruz.

Derslerimiz; her öğrencinin bir bilgisayar kullanabilmesine imkân tanıyan, öğrencilerimizin motivasyonunun ve performanslarının artmasında büyük önem sahibi olan İnteraktif akıllı tahtası, projeksiyonu ve internet bağlantısı bulunan laboratuvarlarımızda ve Bee-bot, Robot Turtles, Cubetto, Lego Wedo2.0, Lego Mindstorms, Mbot, Ardunio setlerimizin bulunduğu Robotik Kodlama sınıfımızda uygulamalı olarak yapılmaktadır.
Atatürk

Ansolon