Müzik

Öğrencilerimizin müzik dersinde sanat ve sosyal alanlardaki etkinlikleri güçlendirmeyi kendilerine ilke edinmeleri amaçlanmaktadır. Bilinçli bir müzik dinleyicisi olmaları, ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmeleri, sesleri doğru kullanmanın yanı sıra müziksel işitme ve okuma becerisi kazanmaları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmeleri hedeflenmektedir. Yaş grupları göz önüne alınarak öğrencilerimizin daha aktif olduğu müzikli oyunlar ile kulaktan öğretim, dinleme, drama ve orf yöntemlerine ağırlık verilmektedir.

Her öğretim yılı başında özel yeteneği olan istekli öğrenciler ve öğretmenlerimizin yönlendirdiği öğrencilerle koro, ritim ve çalgı toplulukları oluşturarak kişisel yeteneklerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz, her ayın sonunda gerçekleştirilen koridor konserlerinde bu yeteneklerini sergilemektedir. Okulumuzda dersler ise donanımlı müzik sınıfları ve müzik stüdyosunda işlenmektedir.

Donanımlı müzik sınıflarında ve müzik stüdyomuzda işlenen müzik dersleri müziğin bir amaç olmasının yanı sıra bilgi ve davranış kazandırmak için kuvvetli bir araç olduğu bilinci koordineli olarak işlenmektedir.
Atatürk

Ansolon