Matematik

Matematik dersinde temel amacımız; matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilen, bunlar arasında ilişkiler kurabilen, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilen, tahmin etme, akıl yürütme, ilişkilendirme gibi süreç becerilerini etkin kullanabilen, problem çözme stratejileri geliştirebilen ve bu stratejileri günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilen sistemli ve dikkatli bireyler yetiştirmektir.

Biz bu amaç ve programda belirtilen kazanımlar doğrultusunda soyut bir alan olan matematik öğretimine somut deneyimlerle başlamaktayız. Anlamlı öğrenme ve kalıcılığı sağlamak , matematiği sevdirmek adına matematiği diğer derslerle ilişkilendirmekte ve öğrencinin aktif katılımını sağlamak için grup çalışmaları yapmakta, matematik materyalleriyle öğrenme ortamını zenginleştirmekteyiz. Tüm bunların başarıyla sonuçlanabilmesi öğrencilerimizin matematiği öğrenme motivasyonunu artırmaktadır.

İlkokulu bitiren öğrencilerimiz; matematiksel okuryazarlık becerilerini etkin, zihinden işlem yapma ve sistematik düşünme becerilerini üst düzeyde kullanabilen, problem çözebilen, kendi düşüncesini ifade etmekten çekinmeyen, matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark eden bireyler olarak bir üst kademeye geçmektedir.
Atatürk

Ansolon