İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

4.sınıflarda “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” dersinde öğrencilerimize kavramsal bilginin öğretilmesinin yanı sıra; insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ile ilgili temel değerleri kazandırmayı amaçlamaktayız. Böylece öğrencilerimiz haklarını öğrenecek ve talep edecekler, bunlara ilişkin etik değerlendirme yapabileceklerdir. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersinde evrensel değerleri dikkate alarak “insan merkezlilik, yurttaşlık, barış, birlikte yaşama, hukukun üstünlüğü” gibi konular ön plana çıkarılmaktadır.

4. sınıfı bitiren öğrencilerimizin;
· Hak, özgürlük ve sorumluluk konusunda çocuk olmanın ayrıcalıklarını keşfetmiş,
· İnsanlara eşit ve adil davranan,
· İşbirliğine dayalı ve demokratik kararlar alan,
· Sorunların çözümünde uzlaşı arayan,
· Hak ve özgürlüklerin korunmasına ve geliştirilmesine destek olan,
· Birlikte yaşama koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için sorumluluk üstlenen bireyler olmalarını beklemekteyiz.
Atatürk

Ansolon