Hayat Bilgisi

İlkokul 1, 2 ve 3.sınıflarımızın programında yer alan Hayat Bilgisi dersleri, okulumuzda öğrencilerin bireysel farklılıkları gözetilerek gerçekleştirilir. Hayat Bilgisi derslerinin genel amacı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, temel yaşam becerilerine sahip, doğaya ve çevreye duyarlı, milli ve manevi değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin sağlık ve güvenlik gibi temel konularda kişisel bilince ulaşmış, çevre bilinci yüksek, eleştirel düşünme becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini ayrıca hedeflemekte olup, bunun yanı sıra mevcut programımızla, araştırma ve sorgulama, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, öz yönetim, duygu yönetimi, sorumluluk ve takım çalışması gibi üst düzey becerileri de edinmelerini desteklemekteyiz. Gözlem, inceleme, deney, araştırma, yaratıcı drama, beyin fırtınası, soru-yanıt, canlandırma ve müze gezileriyle de tüm üst düzey beceriler zenginleştirilmekte olup tüm bunların sonucunda öğrencilerimizin özsaygı, özgüven ve empati gibi olumlu kişisel özelliklerini geliştirebilen bireyler olmalarını hedeflemekte ve çalışmalarımızı bu bağlamda yürütmekteyiz.
Atatürk

Ansolon