Görsel Sanatlar

Görsel sanat dersleri öğrencilerimizin yaratıcılık, hayal gücü, duygu, düşünce, zekâ ve yeteneklerini geliştirmelerini amaç edinmiş ve bu becerilerini eğlenceli etkinliklerle geliştirebildikleri ortamlar okulumuz sanat atölyelerinde sağlanmıştır. Özgürlükçü atölye ortamlarında yöresel, ulusal ve evrensel boyutta sanatı tanıma olanağı bulmakta ve kendilerini en iyi ifade edebilecekleri teknikler ile aktif rol almaktadırlar. Okulumuz görsel sanatlar alanında her yıl okul içi ve okul dışı birçok sergi ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Okul içi çalışmalarımız koridorlarda, atölyelerde ve kolej sokağında yapılan sergilerle sergilenmektedir. Konusu her yıl değiştirilen okul dışı sergilerimizde, tüm okul öğrencilerimizin elinin değdiği, işbirlikçi yaklaşım çerçevesinde hazırlanan grup çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca görsel sanatlar eğitimi okulumuzda, Sanat Kültür ve Spor (SKS) adını verdiğimiz planlamalarla Wood And Art, Heykel, Wall Of Art, Ebru Sanatı, Seramik, Motiflerin Dili, Baskı Sanatı gibi her yıl değişmekte olan istekli öğrencilerimize farklı sanat dallarını da öğrenebilme ortamı sağladığımız çalışmalarla devam etmektedir. Öğrencilerimiz okul içi, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak da farklı bir deneyim kazanmaktadırlar.

Öğrencilerimiz görsel sanat eğitimi alanında, tuval resmi, seramik, üç boyutlu tasarımlar, kolaj oluşturma, heykel, baskı resim, ebru sanatı, duvar resmi, bank boyama ve filografi vb. çalışmalar ile

• Sanatın yaşamdaki yeri ve önemini kavrayabilen,
• Sanat eserlerini inceleyerek sanata ilgi duyan,
• Eleştirel ve yaratıcı düşünebilen,
• Sanat aracılığıyla iletişim kurabilen,
• Grup çalışmalarında birlikte karar vermeyi becerebilen,
• Çevresini ve kültürel farklılıkları inceleyerek üç boyutlu çalışmalara aktarabilen,
• Atık malzemelerle çalışmalar tasarlayabilen,
• Kendine güvenen, saygılı, duygularını, düşüncelerini ve hayallerini özgürce ifade edebilen, çevresine duyarlı öğrenciler olarak yetiştirilmektedir.
Atatürk

Ansolon