Fen Bilimleri

Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak, her öğrencinin fen ve teknoloji okuryazarı olması, bilimsel yaklaşımı temel alması; bu amaçlar çerçevesinde sorgulayan, eleştirel ve bilimsel süreç becerilerini kullanabilen, araştırma becerileri gelişmiş, konuyla ilgili neden – sonuç ilişkisi kurabilen, problem çözebilen, öğrendiği bilgileri kullanarak yeni bilgiler üretebilen, bilim ve teknolojide ki yenilikleri takip eden bireyler yetiştirmek temel amacımızdır. Fen bilimleri dersi sınıf ortamı, laboratuar ortamı ve 3D sınıfı kullanılarak işlenmektedir. Fen bilimleri dersi eğlenceli bilim setleri ve stem etkinlikleri ile desteklenerek 21.yy becerilerine uygun bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Atatürk

Ansolon