Yabancı Dil Eğitimi

Anasınıflarımızda yabancı dil eğitim programı, yabancı öğretmenler ve Türkçe İngilizce öğretmenlerinden olușan seçkin bir kadroyla yürütülür. Yoğun bir İngilizce 
programının uygulandığı anasınıflarımızda, İngilizce’nin doğal yollarla kazanımı sağlanır. Okulumuzda uygulanan İngilizce programının temel amacı, çocuklarımıza İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır. Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştireceklerdir. Bireysel farklılıklar tüm öğrenme alanlarında olduğu gibi dil öğreniminde de çok etkilidir. Her çocuk kendi potansiyeli çerçevesinde farklı öğrenme yetisine ve becerisine sahiptir. Bizler bu farkındalıkları göz önünde bulundurarak dil öğrenimini gerçekleștirmekteyiz. Anasınıflarımızdaki İngilizce öğretimi etkinlikler, şarkılar, hikaye anlatımları ve oyunlar aracılığıyla verilir. Böylece çocuklarda kulak dolgunluğu sağlayarak, verilen yönergeleri anlamaları ve uygulamaları, ayrıca zaman içerisinde kendilerini basit cümleler yardımıyla ifade edebilmelerini hedeflemekteyiz. Bu amaç doğrultusunda sınıfiçi harekete dayalı etkinliklerde ‘Total Physical Response/TPR’ ve diğer alanlarla (fen, matematik, müzik, resim gibi) bağlantı olarak İngilizceyi kullanarak öğretme “Content and Language Integrated Learning” (CLIL) metotları uygulanmaktadır.

TED Denizli Koleji’nde İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanıp tüm TED okullarında uygulanmakta olan K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleșmektedir.

Okulumuzda, İngilizce derslerinde Türk Eğitim Derneği tarafından hazırlanan TEDdy’s Ready A ve TEDdy’s Ready B eğitim setleri kullanılmaktadır. Ders kitabı ve etkinlik kitabının yanı sıra bu eğitim setleri içerisinde hikaye kitapları, interaktif oyun CD’leri, șarkı CDleri ve animasyon CD’leri de yer almaktadır. TEDdy’s Ready, öğrencilere temel dil becerileri kazandırırken bununla birlikte, telaffuz, tonlama, vurgulama gibi konularda da temel dileğitimi sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Atatürk

Ansolon