Genel Bilgiler

TED Bir Gelecek Projesidir. TED Denizli Koleji Koşu Yolu Anaokulu ve TED Denizli Koleji Saruhan Kampüsünde bulunan iki anaokulu ve gelenekten geleceğe sunduğu eğitim sistemiyle Türk Eğitim Derneğinin Denizli’deki meşalesi olmaya devam ediyor. Koşu yolu üzerinde bulunan anaokulumuzda 36 ay ve üzeri, Saruhan kampüsümüzde bulunan anaokulumuzda ise 48 ay üzeri öğrenciler eğitim görmektedir.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün öngördüğü Okul Öncesi Eğitim Programı ve Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Eğitim Programında belirtilen esaslara göre; Proje Yaklaşımı, Montessori, Reggio Emilia, High Scope, Head Start, Gymboree, Gems, vb. gibi birçok değişik programdan da yararlanılarak oluşturulmuş yalnızca TED Okullarında uygulanan özgün bir program uygulanır. ‘Gelişimsel, sarmal ve eklektik’ özellikteki bu ‘bütüncül’ programın temelini çocukların gelişimsel özellikleri oluşturmaktadır. Öğrenme süreçleri planlanırken kazanım ve göstergeler doğrultusunda farklı eğitim süreçleri oluşturularak öğrencilerin gelişimlerini ve gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini desteklemek, onları ulaşabilecekleri en üst basamağa taşıyabilmek hedeflenmiştir.

Esneklik ilkesini temel alan bu programda yer alan kazanımlar, ilkokul programlarında benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır: Motor gelişimi kapsayan el-göz-ayak koordinasyonu (bedensel kontrol gerektiren beceriler), kas kuvvetine-dayanıklılığına ya da vücut dengesine bağlı beceriler, sosyal-duygusal gelişimi kapsayan problem çözme, iletişim, sorumluluk alma ve yerine getirme, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık becerisi, dil gelişimini kapsayan alıcı ve ifade edici dil gelişimini destekleme, yeni kelimeleri kullanabilme becerisi, bilişsel gelişimi kapsayan akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, araştırma becerisi, özbakım becerilerini kapsayan günlük yaşantısındaki kendi kişisel becerileri. Öğrencilerimiz oryantasyon çalışmalarımız ile ilkokula güçlü ve hazır bir başlangıç yaparlar.

Anasınıflarımızın özgün eğitim programı ve okulumuzun zengin öğrenme ortamları sayesinde, öğrencilerimiz hedeflenen beceri ve davranışlar etkin olarak katıldıkları oyun temelli çalışmalarda eğlenerek, yaparak, yaşayarak kazanırlar. Türkçe ve İngilizce etkinlikler ile farklı kültürlerin kapılarını aralayarak, kendilerini ifade etmenin yeni yollarını keşfederler.

Haftalık program dahilinde; İngilizce, Beden Eğitimi, Yüzme, Dans, Cimnastik, Görsel Sanatlar, Müzik, Robotik/Kodlama, Akıl Oyunları/Satranç etkinlikleri branş öğretmenleri tarafından yürütülür

 

 

Atatürk

Ansolon