Türkçe dersinde temel amacımız; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilerimizin düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma gibi zihinsel becerilerinin de geliştirilmesidir. Türkçe öğretiminde okuma, yazma ve dil becerileriyle birlikte zihinsel becerilerin de geliştirilmesi ön plana çıkartılmaktadır.

Dilimizin kurallarını benimsetmeye, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları sağlanmaktadır.

Çocuk edebiyatının seçkin ve etkileyici eserlerini okutarak okuma zevk ve isteği kazandırmaktayız. Yaptığımız toplu etkinliklerde de görgü kurallarına uygun dinlemeyi öğrenme ve uygulama becerileri kazandırılmaktadır.

İlkokulu bitiren öğrencilerimizde;
• Anadilini doğru ve etkin bir şekilde kullanan,
• Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunan ve yazabilen,
• Kelimeleri doğru telaffuz ederek, yerinde ve anlamlarına uygun kullanabilen,
• Akıcı konuşan ve okuyabilen,
• 5N 1K sorularına cevap verebilen,
• Noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanabilen,
• Betimleme yapabilen,
• Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirleyen,
• Yazılarında ana fikre yer veren,
• Bilgi edinmek amacıyla soru soran,
• Bilgi, düşünce, duygu ve izlenimlerini etkili ve anlaşılır bir şekilde ifade eden bireyler olmaları sağlanmaktadır.
Atatürk

Ansolon