TED Denizli Koleji olarak sporun birey ve toplumdaki öneminden sporun bağlayıcı, birleştirici ve yaygınlaştırıcı özelliğinden faydalanıp bulunduğu çevre başta olmak üzere, spora özgü projeler üreterek eğitimde beden eğitimi derslerinin kalitesini artırmak amaç edinilmiştir.

Bu sebeple Türk Milli Eğitiminin Amaçları ve Temel İlkeleri esas alınarak Genel Merkezimizin örnek hazırlamış olduğu Oyun ve Fiziki Etkinlikler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programını ayrıcalıklı fiziksel koşullarımız ve bulunduğumuz coğrafyanın gereklilikleri doğrultusunda güncelleyerek K12 bütünlüğü içerisinde TED Denizli Koleji Oyun ve Fiziki Etkinlikler ders planı oluşturulmuştur.

Öğretim programımızda öğrencilerimizin hareket, zindelik, kişisel ve sosyal gelişim alanlarının geliştirilmesi temel alınmaktadır.
Atatürk

Ansolon