Eğitim – Öğretim Uygulamaları

Öğrencilerimizin zihinsel, duygusal ve beceri gelişimlerini destekleyici her tür faaliyet ve uygulamada öğrenciyi merkeze alan bir eğitim-öğretim anlayışı benimsenmektedir. Bu anlayışa dayalı eğitim uygulamaları aşağıda sıralanmıştır:

Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarının etkin bir şekilde uygulanması
Okulöncesi düzeyinde, uygulama kalitesini artırmak ve kazanımlara tam olarak ulaşmak amacıyla, TED Okulları için özel geliştirilen Uygulama Programı
Gerekli koşullar sağlanarak her öğrencinin farklı özellikleri ile bir birey olduğu bilincine dayalı Tam Öğrenme Modeli uygulamaları
Öğrencilerimizin yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemleri derinlemesine araştırmaya ve çözmeye odaklı bir eğitim yaklaşımı olan Proje Tabanlı Öğrenme uygulamaları
Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarına ek olarak tasarlanan destek program uygulamaları
Tüm sınıf düzeylerinde temel derslere yönelik hafta içi ek çalışmalar
Bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrencilerin akademik başarısını arttırmaya yönelik düzenlenen etüt çalışmaları
Rekabete değil işbirliğine dayalı, öğrencilerimizin birlikte yaparak-yaşayarak ve paylaşarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim-öğretim ortamları
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde etkin teknoloji kullanımı
Değerler ve düşünme eğitimi gibi destekleyici eğitimler
Pozitif disipline dayalı sınıf ortamları
Öğrencilerin toplumsal duyarlılıklarını geliştirmeye yönelik sosyal sorumluluk projeleri
Atatürk

Ansolon